Välkommen till vår BVC-verksamhet

BVC är till för barn mellan 0-6 år och deras föräldrar. På BVC  finns sköterska och läkare med erfarenhet och kompetens inom barnavård. BVC arbetar med ett stort engagemang för att alla våra barn skall få en bra start i livet.  Alla besök på BVC är gratis.

Efter ett barns födsel erbjuds alla nyblivna föräldrar ett hembesök.

Bokning sker via telefon Måndag – Fredag mellan 08:30 – 9:30

Ring: 031 – 396 00 71 

Barnavårdscentralen (BVC) arbetar efter Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram och vi träffar era barn regelbundet.  

BVC erbjuder.

N

Hälsoundersökningar

(fysisk, psykisk och social utveckling)

N

Vaccinationer

N

Amningsråd

N

Kostråd

N

Råd om sömn

N

Stöd i föräldrarollen

Bättre hälsovård är vårt uppdrag

031 - 396 00 60

Telefontid:
08.00h - 17.00h

031 - 396 00 88

Öppettider

Mån - Fre: 08:00h - 17:00h

Muskotgatan 10

424 41 Angered

När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Alléjouren på helger och vardagar efter kl 17.00h.