Personal

Michael

Michael

Spec. Allmänmedicin, Verksamhetschef

Susanne

Susanne

Distriktssköterska, Enhetschef

Minka

Minka

Kanslist, Biträdande Enhetschef

Monika

Monika

BVC, Distriktssköterska

Farah

Farah

Astma/KOL, Sjuksköterska

Louise

Louise

Hypertoni, Sjuksköterska

Regina

Regina

Äldre-sköterska, Sjuksköterska

Zainab

Zainab

Undersköterska

Sara

Sara

Undersköterska

Bättre hälsovård är vårt uppdrag

031 - 396 00 60

Telefontid:
08.00h - 17.00h

031 - 396 00 88

Mån – Fre:

08:00h - 17:00h

Muskotgatan 10

424 41 Angered

När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Alléjouren på helger och vardagar efter kl 17.00h.