Personal

Michael

Michael

Spec. Allmänmedicin, Verksamhetschef

Susanne

Susanne

Distriktssköterska, Enhetschef

Minka

Minka

Kanslist, Biträdande Enhetschef

Amal

Amal

Spec. Allmänmedicin, Läkare

Monika

Monika

BVC, Distriktssköterska

Nafeesa

Nafeesa

Leg, Läkare

Regina

Regina

Äldre-sköterska, Sjuksköterska

Maram

Maram

Sjuksköterska

Sara

Sara

Undersköterska

Bättre hälsovård är vårt uppdrag

031 - 396 00 60

Telefontid :
08.00h - 17.00

031 - 396 00 88

Öppettider

Måndag - Fredag: 08:00 - 17:00

 

Muskotgatan 10

424 41 Angered

När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Alléjouren på helger och vardagar efter kl 17.00h.